Wat wordt de volgende crisis

Na het vaccin dooft de corona-pandemie langzaam uit. Maar zijn we dan wel verlost van de crisis of dient er zich een volgende aan? De virologen ruimen plaats voor de klimatologen en de discussie en gevolgen van de klimaatverandering staan terug op de agenda.

Crisisorganisaties zijn gewend om te reageren op snel veranderde situaties zoals terroristische aanslagen, brand en explosie of verstoringen in de energievoorziening. Hierbij moet omgegaan worden met onverwachte gebeurtenissen die aangepakt worden wanneer ze zich voordoen, door meerdere mensen die tot verschillende organisaties kunnen behoren.
Wat hebben we nu geleerd uit de langdurige en traag lopende corona-crisis en hoe bereiden we ons voor op de volgende crisis?

Enkele voorbeelden:

- Schakel tijdig van crisisbeheer naar risicobeheer
- Respecteer de gouden regels van crisiscommunicatie
- Zet een systeem van crisisbeheer op via telewerk

 

Moeten we hierover niet samen aan tafel?

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+32 3 542 62 45