Brussel-Energie is een bedrijf dat zich toelegt op het produceren van energie door middel van niet-recycleerbaar huisvuil of gelijkgesteld afval. De installaties van Brussel-Energie bestaan uit drie lijnen van 19t/h met een stookwaarde van minder dan 9.000 kJ per kilo. Het kapitaal van het bedrijf is voor 100% in handen van Net Brussel.

Van ontwerp tot live testen

 

FPC Risk kreeg de opdracht van Brussel-Energie om een lastenboek en basisontwerp op te maken voor nieuwe sprinklersystemen op de site.

FPC Risk begon met het analyseren van de bestaande installaties op de site, waaronder het pomplokaal en de sprinklerinstallatie, op basis van de plannen van Brussel-Energie en het bestaande as-built dossier. Vervolgens werd er een predesign opgesteld dat rekening hield met de voorwaarden van Brussel-Energie en de eisen van de brandverzekeraars voor kantoorgebouwen, magazijnruimtes en verwerkingsruimtes.

Op basis van de wettelijke regelgeving en de eisen vanuit de normeringen werd het design en de hydraulische berekening van de nieuwe installatie, het aanbestedingsdossier, inclusief layout plannen, P&ID, Iso plannen), technische specificaties, leveringsspecificaties & meetstaten opgesteld. Rekening houdend met de eisen m.b.t. testen en commissioning en specifieke eisen van de bouwheer.

FPC Risk adviseerde tijdens de aanbestedingsprocedure door technische vragen van de aanbieders te beantwoorden en de aanbiedingen te controleren middels technische analyse. Brussel-Energie voerde zelf een rondgang op locatie uit met de verschillende aanbieders en stelde het analyserapport op.

Dankzij de samenwerking tussen Brussel-Energie, de verzekeraar en FPC Risk  kon er een brandveilige en milieubewuste werkomgeving gecreëerd worden op de site.

 

Andere energie referenties

Andere referenties