Royal Dutch Shell – Gas en olie op wereldschaal

Het Brits-Nederlandse Royal Dutch Shell is een absolute wereldspeler in de olie- en gasindustrie, met grootschalige activiteiten in de exploratie, de ontginning, de raffinage, het transport, de distributie en de toepassing van olie en gas. Shell is de 21ste grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld en is actief op alle continenten.

FPC Risk & Shell, een sterke synergie op vele fronten 

 

Shell BLNG - Brunei

 • ontwerp van brandveiligheidssystemen voor LNG-tanks;
 • hydraulische analyse bluswatertoevoersysteem;
 • opmaak aanbestedingsdossiers.

Shell Eastern petroleum LTD.

 • ontwikkeling van een bewuste brandveiligheidscultuur voor de hele raffinaderij;
 • uitgebreide studie en risicoanalyse van de raffinaderij en de opslag- en laadfaciliteiten, die samen 450.000 vaten per dag verwerken. Die studie omvatte:
  • integrale strategie voor brandbestrijding;
  • auditrapport met gedetailleerde aanbevelingen voor de detectie- en blussystemen en een uitgebreide definitie van de ontwerpcriteria voor brandpreventiesystemen in de procesomgeving van de raffinaderij;
  • technisch ontwerp en hydraulische analyse van de brandveiligheidssystemen voor de kades en aanlegsteigers, inclusief ondersteuning van een ingenieursbedrijf uit Singapore in het ontwerp en het overleg met de lokale autoriteiten;
 • de voorbereiding van de ontwerpspecificaties, het bestek van het materiaalgebruik en de kostenramingen voor de implementatie.
 • ontwikkeling van een nieuwe crisismanagementorganisatie op basis van ICS, inclusief coaching om de transitie te vergemakkelijken en samenwerking met de civiele bescherming om een gemeenschappelijke commandostructuur op poten te zetten;
 • ontwikkeling van noodprocedures, standard operating procedures (SOPs), Pre Incident Plannen, trainingen en oefeningen op de site.

Shell Global Solutions - wereldwijd

 • Raamcontract voor de wereldwijde upgrade van brand- en gasdetectiesystemen;
 • advies en ondersteuning bij de wereldwijde inkoop van brandblusapparatuur;
 • audit van de brandveiligheidssystemen in het kader van een doorgedreven risicoanalyse en integriteitstoets van de offshore-installaties;
 • bepaling van de norm voor trainingen in noodplanning en crisisbeheer;
 • ontwikkeling van brandrisicobeheerplannen voor LNG-tankstations.

Shell petroleum development company Nigeria (SPDC)

 • Veldonderzoek en technische studies ter voorbereiding van het aanbestedingsdossier voor de opwaardering van de brandveiligheids-, detectie- en alarmsystemen van de gebouwen, installaties en faciliteiten van SPDC, inclusief de kantoorgebouwen, gascentrales, laadplatformen, haventerminals, en de industriële en residentiële zones.

Shell UK & Nordics

 • GAP-audit van de 9 olieterminals in Noorwegen, inclusief risicoanalyse op hoog niveau en remediëringsplan;
 • hydraulische analyse van het bluswatertoevoersysteem.

 

Andere olie & gas referenties

Andere referenties