Tijd om te evacueren

03-05-2023

fpc risk aset rset2

ASET vs RSET

Brandveiligheidsdeskundigen gebruiken vaak de ASET versus RSET-analyse om de veiligheid van een gebouw te beoordelen. ASET staat voor 'Available Safety Egress Time', terwijl RSET staat voor 'Required Safety Egress Time'. Deze methode houdt in dat de benodigde tijd om een gebouw te evacueren tijdens een brand wordt vergeleken met de beschikbare tijd om te ontsnappen. Als de beschikbare tijd groter is dan de benodigde tijd, wordt het gebouw als veilig beschouwd voor de gebruikers.

Om de analyse uit te voeren, worden de ASET- en RSET-waarden apart berekend en vervolgens met elkaar vergeleken om de algehele veiligheid van het gebouw te bepalen. Er zijn verschillende tools beschikbaar om elk onderdeel van de analyse te berekenen. Zo kan ASET worden bepaald met behulp van CFD-modellen, 2-zone modellen of handmatige berekeningen. Evenzo kan RSET worden geschat met behulp van evacuatie simulatiesoftware of handmatige berekeningen. FPC Risk is uitgerust om CFD-berekeningen uit te voeren en evacuatiemodellen te gebruiken om zowel ASET als RSET nauwkeurig te berekenen, wat zorgt voor een betrouwbare analyse voor elk gebouw of ontwerp.

ASET

De ASET is de tijd die de gebruikers hebben voordat de omstandigheden in het gebouw onhoudbaar worden voor een veilige evacuatie. Mijn collega Laura is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de CFD-berekeningen die worden gebruikt om het ASET-component van de analyse te bepalen. Ze heeft een informatief artikel geschreven over CFD en de toepassing ervan in dit soort analyses, dat hier kan worden gevonden.

CFD, of Computational Fluid Dynamics, is een krachtig rekeninstrument dat wordt gebruikt om branden te simuleren en de verspreiding van rook en hitte in een specifieke gebouwopstelling te voorspellen. Door onhoudbare omstandigheden voor de gebouwgebruikers te definiëren, kan CFD nauwkeurig bepalen hoeveel tijd er nodig is voordat deze omstandigheden zich voordoen.

Hoewel CFD-simulaties zeer nauwkeurig zijn, is hun betrouwbaarheid afhankelijk van de juiste invoer van parameters en aannames in het model. Bovendien is de interpretatie van de uitvoer van het model cruciaal en vereist deze de expertise van een studiebureau zoals FPC Risk om een nauwkeurige analyse te waarborgen.

Zodra deze berekeningen zijn voltooid, kan de beschikbare tijd voor de gebouwgebruikers om te evacueren worden berekend en gebruikt worden in de ASET/RSET-analyse.

RSET

FPC Risk gebruikt evacuatie simulatiesoftware om de RSET te bepalen. Deze software simuleert de indeling en bezetting van een gebouw om de evacuatietijd voor de inzittenden te berekenen.

De software maakt gebruik van de snelheid van mensen om de tijd te bepalen die ze nodig hebben om door de indeling te bewegen en de dichtstbijzijnde uitgang te bereiken. De software vereist ten minste de volgende informatie om de simulaties uit te voeren:

 • Type bezetting van het gebouw (kantoren, winkelcentrum, woonhuis)
 • Kenmerken van de evacués (leeftijd, mobiliteit, behendigheid)
 • Indeling van het gebouw (obstakels, beschikbare uitgangen)
 • Capaciteit van de uitgangen
 • Tijd tot evacuatiealarm

De RSET-tijd wordt verdeeld zoals hieronder weergegeven:

fpc risk aset rset web

 

De bovenstaande afbeelding legt uit dat de totale evacuatietijd van een gebouw de som is van de tijd die nodig is om de brand te detecteren en het evacuatiealarm te activeren, de tijd die mensen nodig hebben om op het alarm te reageren en de tijd die nodig is om een uitgang of een veilige locatie te bereiken.
De keuze van reactie- en alarmtijden is afhankelijk van verschillende factoren. Deze waarden, samen met de benodigde invoer voor de simulatiesoftware, moeten zorgvuldig worden overwogen om ervoor te zorgen dat de resultaten de werkelijkheid nauwkeurig weergeven. Daarom is de input van een brand- of evacuatiespecialist essentieel om nauwkeurige aannames te maken.
Zodra zowel de RSET als de ASET zijn bepaald, kan een vergelijking en algehele analyse worden uitgevoerd. De uitkomst van deze analyse is het huidige veiligheidsniveau in het gebouw en de noodzakelijke acties om het te verbeteren.De ASET/RSET-analyse is doorgaans vereist om:

 • De veiligheid van bestaande gebouwen en hun huidige veiligheidsmaatregelen te beoordelen.
 • De brand- en evacuatiesystemen en -plannen te verbeteren en te evalueren.
 • De maximale bezettingscapaciteit van een gebouw te beoordelen.
 • Aantonen dat atypische gebouwen voldoende veilig zijn, zelfs als ze niet voldoen aan de huidige voorgeschreven voorschriften. 

De voordelen en toepassingen van deze analyse, indien nauwkeurig uitgevoerd, zijn talrijk. Daarom is het het beste om het over te laten aan echte experts op dit gebied die uw gebouw nauwkeurig kunnen beoordelen. FPC Risk's uitgebreide ervaring zorgt voor een volledige en betrouwbare analyse die de omstandigheden en kenmerken van uw gebouw nauwkeurig weergeeft en de veiligheid ervan optimaliseert.

Time to act!

FPC Risk kan uw partner zijn voor het uitvoeren van de ASET/RSET-analyse voor uw project. Door te kiezen voor onze diensten kunt u de volgende voordelen verwachten:

 • Nauwkeurige digitale simulaties en analyse van potentiële brandscenario's.
 • Grondige evaluatie van de bestaande brandveiligheidssystemen.
 • Inzicht in evacuatiescenario's, identificatie van mogelijke knelpunten en obstakels die een soepele evacuatie van mensen kunnen belemmeren.
 • Verbeterde veiligheid van activa en personen tijdens de ontwerpfase van uw project.
 • Bepaling van het maximale aantal mensen dat veilig kan worden ondergebracht in elk gebied van de structuur.
 • Ondersteuning voor afwijkingsaanvragen met meerdere simulaties en analyses, waardoor een uitgebreide en betrouwbare beoordeling van de veiligheid van uw gebouw wordt gegarandeerd.

 

 

fpc risk mo artikel copy

Manuel Antonio Osorio Quintana
Fire Risk Engineer
FPC Risk Gent

Meer informatie?
Contacteer ons

 

Referenties

Amsterdam Airport Schiphol

Assar - Standard Luik